divendres, 6 de maig de 2022

Convocatòria assemblea de socis 2022

 Convocatòria assemblea de socis  2022

El Club Escacs Tortosa convoca a tots els socis i sòcies a l'assemblea general ordinària de l'entitat.

___________________________________________________________

CONVOCATÒRIA :

En qualitat de soci del Club Escacs Tortosa el convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB ESCACS TORTOSA que se celebrarà amb data 26 de maig de 2022 (dijous), a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria al Centre Cívic de Ferreries.


ORDRE DEL DIA :


1. Lectura, i aprovació si escau, de l'acta anterior. Consultar acta

2. Memòries esportives temporades 2020 i 2021. Consultar memòria 2020. Consultar memòria 2021.

3. Memòria econòmica.

a. Rendició d’estat de comptes temporada 2020 i 2021.

b. Quotes de socis i pressupost temporada 2022.

4. Planificació temporada 2022 (Calendari actuacions 2022)

5. Modificacions dels Estatuts, seu social del club i duració del mandat. Proposta nous estatuts PDF

5. Fi de mandat electoral. Propostes de candidatures i/o formació de la nova junta del club, si s'escau.

6. Torn obert de paraula.


Tortosa,  6 de maig de 2022