dimarts, 16 de desembre del 2014

IV Open de Promoció (29 i 30 de desembre 2014 + 2 i 3 de gener de 2015)

IV OPEN DE PROMOCIÓ

ORGANITZA: Club Escacs Tortosa, Club Escacs Masdenverge i Club Escacs Amposta.PARTICIPANTS: Tots els jugadors/es amb llicència en vigor de la Federació Catalana d’Escacs i que a més hagin demostrat que han renovat la llicència per al 2015 abans del dia 27 de desembre de 2014, i estarà limitat a 50 jugadors. Els drets d’inscripció seran de 7,50 € a abonar abans de la segona ronda del campionat

INSCRIPCIONS:  Mitjançant un correu electrònic (especificant nom i cognoms del jugador i club) enviat a: abraham_pla@hotmail.com

Les inscripcions es tancaran el 27 de desembre de 2014 a les 20:00 hores. Estaran limitades a 50 jugadors.

DIES DE JOC:
29 i 30 de desembre de 2014, 2 i 3 de gener de 2015.

HORA D’INICI: Seran dues rondes diàries durant el 29 i 30 de desembre de 2014 i el 2 de gener de 2015, la primera ronda començarà a les 16:00h. i la segona a les 19:00 o en el cas que hagi alguna partida de la primera ronda que no hagi finalitzat aquesta començarà 15 minuts més tard de la finalització de la primera ronda sempre que hagi passat de les 19:00h. El 3 de gener serà una única ronda a partir de les 10:00h.

LOCAL DE JOC: 29, 30 de desembre 2014 es jugarà a Masdenverge al C/ Montsià 15, baixos. El 2 i 3 de gener 2015 es jugarà als Reguers (Tortosa) al C/ Cabasses 26

SISTEMA DE JOC: Es jugarà pel sistema suís a 7 rondes mitjançant el programa Swiss Manager.

RITME DE JOC: El ritme de joc serà de 60 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

AVALUACIÓ: S’avaluarà per Elo FCE.

PUBLICITAT: Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran a les webs de la Federació i de Chess-Results. Els participants autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment.

INCOMPAREIXENCES: El jugador/a que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre, serà retirat del campionat.

Dues“ no presentacions”, justificades o no, suposen la retirada definitiva del campionat.

Una “no presentació injustificada” pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final.

RETARDS: El jugador/a que es presenti amb 30 minuts de retard respecte l’hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

DESCANSOS: Un jugador/a pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts. Hi ha la possibilitat d’ampliar el nombre de byes sempre que sigui per causa justificada i abans de l’inici de la primera ronda.

DESEMPATS: 1. Bucholz-1 2. Bucholz Total 3. Sonneborn-Berger 4. Resultat Particular

ANOTACIÓ: Segons els articles 8.1 i 8.4 de les Lleis dels Escacs, els jugadors no podran deixar d’anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler d’escacs.

RECLAMACIONS: Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors. Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit i lliurada a l’àrbitre principal en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència. La composició del comitè de competició serà publicat abans de començar la primera ronda.

TELEFONIA: Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

DIRECCIÓ TORNEIG: El Director del Torneig serà el Sr. Abraham Pla.

ARBITRATGE: Sr. Rubén Morales Àrbitre Principal

ÈTICA: Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre. No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

PREMIS i TROFEUS: 1r Classificat trofeu + lot
2n Classificat trofeu +lot
3r Classificat trofeu + lot
1r Classificat sub-14
1r Classificat sub-12
1er Classificat sub-10

Important: tots aquells jugadors que estiguin inscrits abans de l’inici de la primera ronda dintre d’un tram no podran ascendir a cap altre tram.

ESPECTADORS: Els espectadors i jugadors d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altre manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l’àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 13.5,a ). Els jugadors que hagin finalitzat les seves partides seran considerats espectadors.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR: Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE, FEDA i FIDE. La participació en el Campionat implica l’acceptació d’aquestes Bases.