dijous, 15 de gener del 2015

Campionat Territorial Terres de l'Ebre d'escacs Sub-14-12-10-8

LLIGA TERRITORIAL D’ESCACS TERRES DE L’EBRE dels J.E.E.C.

FASE PRÈVIA del CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS D’ESCACS 2015

TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE

B A S E S

ORGANITZACIÓ:

Consells Esportius de les Terres de l’Ebre i la Federació Catalana d’Escacs.

DATES, HORARIS I LOCALS DE JOC:

• 31 de gener: Roquetes (Baix Ebre). Horari: 10:00 h.

Col.legi Marcel.li Domingo, Avda. Pare Romanyà, s/n

• 7 de febrer: Batea (Terra Alta) Horari: 10:00 h.

 Centre Cultural St. Isidre “La Germandat”, Pl. Barcelona, s/n

• 21 de febrer: Móra d'Ebre (Ribera d’Ebre). Horari: 10:00 h.

Teatre La Llanterna, C/. Miguel Rojals, 1

• 28 de febrer: Masdenverge (Montsià). Horari: 09:30 h.

Pavelló Municipal, C/. Galera, s/n

CATEGORIES: INDIVIDUAL MIXTE

·        Sub-8: Nascuts l’any 2007 i 2008 (Cicle inicial d’educació primària - prebenjamí)

·        Sub-10: Nascuts l’any 2005 i 2006 (Cicle mitjà d’educació primària - benjamí)

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

·        Sub-12: Nascuts l’any 2003 i 2004 (Cicle superior d’educació primària - aleví)

·        Sub-14: Nascuts l’any 2001 i 2002 (Primer Cicle d’educació secundària - infantil)

Amb l'objectiu d'afavorir la participació de tots els esportistes es permetrà la participació

d'esportistes que cursen un determinat cicle en activitats de la categoria immediatament

superior a la del cicle que cursen. En aquest cas caldrà que la família hagi aportat una autorització

DOCUMENTACIÓ:

Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència esportiva degudament tramitada pel

seu Consell Esportiu o Federació Catalana d’Escacs en vigor per l’any 2015.

SISTEMA DE JOC:

El rànquing es farà per ELO CATALÀ. Als jugadors no avaluats se’ls assignarà un ELO de 1700.

Es jugarà pel sistema suís FIDE a 8 rondes. Si les inscripcions no ho permenten es jugarà una lliga.

Es jugarà dues partides cada dia.

Nota: En una lliga, si un jugador ha jugat menys del 50% de les partides, els punts aconseguits per

ell o contra ell, no es tindran en compta per la classificació (C.05 Fide, 9-b)

RITME DE JOC:

60 minuts a caiguda de bandera, per a cada jugador/a.

És obligat anotar la partida fins els últims cinc minuts en totes les categories. El seu

incumpliment comporta la pèrdua de la partida.

L’arbitre podrà notificar la caiguda de bandera.

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

PUNTUACIONS:

La puntuació serà la següent: Partida guanyada: 1 punt; Taules: 1⁄2 punt; Partida perduda: 0 punts

ENDARRERIMENTS:

El jugador/a que no s'hagi presentat passats 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la

En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització, i abans de transcorreguts els 45 minuts

de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre que no

afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà decidir si el/la

jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.

INCOMPAREIXENCES:

Els delegats hauran de comunicar, com a molt tard, el dilluns abans de jugar-se la partida

(C.E.Montsia, e.mail: cemontsia@cemontsia.cat o a la Federació Catalana d’Escacs, e.mail:

federacio@escacs.cat ) fins a les 19:00 hores i abans de publicar-se l’aparellament, la retirada i/

o baixa temporal del/s seu/s escaquistes i la seva intenció de reincorporar-se posteriorment a la

Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense justificació, podrà ser retirat de la competició

a criteri de l’àrbitre principal.

Tot jugador/a que hagi d’abandonar la sala de joc durant la partida, haurà de sol·licitar-ho a l’equip

AVALUACIÓ:

El torneig serà vàlid per a Elo Català per als jugadors amb llicència federativa.

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

DESEMPATS:

En cas d’empat a punts, una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la manera següent:

SISTEMA DE JOC: SUÍS FIDE

1r. Buchholz, menys el més fluíx .

2n. Buchholz sencer

3r. Resultat particular

4t. Sonneborn-Berger

5è. Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

Sorteig

SISTEMA DE JOC: ROUND-ROBIN (LLIGA)

1r. Resultat particular

2n. Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

3r. Sonneborn-Berger

4t. Sorteig

TELEFONÍA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics mentres la partida està en joc sense

autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la

partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

PUBLICITAT:

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges de l’activitat en les quals hi apareguin

per tal de fer difusió de l’activitat.

Els aparellaments es publicaran el dimarts de la setmana de joc, a partir de les 20 hores, a

les webs del Consell Esportiu del Montsia ( www.cemontsia.cat ), Federació Catalana d’Escacs

(www.escacs.cat ) i a Chess-Results ( http://chess-results.com )

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

CONTROL TÈCNIC:

Àrbitre Principal: Josep Ma Camell

Àrbitre Auxiliar: Josep Terrones

L’Àrbitre Principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment de joc tenint en

compte sempre la vessant educativa del joc. La seva decisió es podrà recórrer, per escrit, davant el

Comitè de Competició adhoc creat per a la competició, fins a quinze minuts després de finalitzada

la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.

COMITÈ DE COMPETICIÓ:

Estarà format per les següents persones: l’àrbitre principal; un representant dels Consells

Esportius; i un representant de la Federació.

CLASSIFICACIONS I GUARDONS:

S’establirà una única classificació per cada categoria, individual mixta.

L’organització lliurarà un guardó als/a les tres (3) primers/es escaquistes de la classificació.

CLASSIFICACIONS PER A LES FINALS CATALANES:

D'aquest campionat en sortiran les classificacions a nivell territorial per participar a les finals

catalanes de la FCE i de la UCEC:

·         Campionat de Catalunya d'Edats organitzat per la FCE: poden optar a classificar-se tots

els esportistes participants a la prova. Les places classificatòries per a aquesta Final d'Edats seran

determinades segons s'indicarà a la circular corresponent de la FCdE.

·         Final dels JEEC organitzada per la UCEC: únicament optaran a la classificació per a aquesta

prova els esportistes no federats o els federats amb un ELO de 1700. El nombre de classificats

estarà en funció de la normativa que la UCEC publiqui properament.

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

NORMES COMPLEMENTÀRIES:

a) Cada centre, entitat o club tindrà un delegat major d’edat.

b) Cada delegat s’acreditarà, a cada ronda, a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc.

c) El delegat no pot intervenir de cap forma a les partides en joc, si veu alguna

irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre.

d) El delegat tindrà la missió de representar els jugadors respectius, tant a les eventuals

reunions coma les possibles reclamacions, etc.

ALTRES OBSERVACIONS:

Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents, generals i tècniques, s’aplicaran els

Reglaments Oficials i de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

També s’aplicarà l’annex de la Convocatòria dels JEEC, l’annex de les Directrius dels JEEC i les

Normes de disciplina esportiva dels JEEC.

El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquesta normativa.

DESEMPATS

1)  Buchholz, menys el més fluíx :

Suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris, exceptuant la més baixa.

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Normatives Tècniques dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Curs 2014-2015

Lliga Territ. d’Escacs Terres de l’Ebre

2) Buchholz total :

Suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris.

3) Resultat particular :

Si  son  tres  o  més  els  empatats  i  han  jugat  entre  si,  es  considera  els  punts  obtinguts  de  les

partides entre ells.

4) Sonneborn-Berger :

Suma de punts dels adversaris que s’han batut, i s’hi  afegeix la meitat de punts dels adversaris

amb els qui s’ha empatat.

Per consultar les normatives tècniques d’aplicació a les Finals Nacionals: www.ucec.cat

Torneig Infantil d'escacs de la carxofa

El dissabte 24 de gener a les 10h, s'organitza el II Torneig d'escacs Infantil de la Carxofa a Benicarló.
Lloc: Seu del club d'escacs de Benicarló al carrer Crist de la Mar 106. Organitza Club d'Escacs Benicarló